Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Wersja DEMO aplikacji e-KZP.
Ograniczenia:
• wprowadzone zmiany są codziennie usuwane
• aplikacja nie rozsyła e-maili
• nie można modyfikować użytkowników

Użytkownik Logowanie
Nazwa użytkownika: Uzytkownik, Pracownik1
Hasło: pozostaw puste